Privacyverklaring

IKUU gaat zorgvuldig om met alle persoonlijke informatie die het via de website ontvangt, volledig in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dezeprivacyverklaring is bedoeld om je te adviseren over het type informatie dat IKUU verzamelt via haar website en waarvoor deze informatie wordt gebruikt.

Bezoekersgegevens

De webserver van IKUU registreert sessie-informatie zoals de duur van uw bezoek, de pagina's die je hebt bezocht, het type browser en besturingssysteem dat je hebt gebruikt. Deze sessie-informatie is niet herleidbaar tot een bepaald individu en wordt alleen opgeslagen en gebruikt om statistische rapporten te produceren waarmee IKUU de IKUU-website kan evalueren en verbeteren.

Cookies

Op de IKUU-website kan je content downloaden. Om te voorkomen dat je tijdens een specifiek bezoek dezelfde persoonlijke informatie voor verschillende bestellingen moet verstrekken, worden deze gegevens op jouw computer opgeslagen in een zogenaamde cookie. Een cookie is een klein bestand dat op deharde schijf van jouw computer wordt opgeslagen en automatisch wordt gewist wanneer je de link naar de IKUU-website sluit.

Persoonlijke informatie

Voor sommige activiteiten op de IKUU-website - bijvoorbeeld solliciteren, vragen versturen, downloads aanvragen en registreren voor de nieuwsservice van IKUU - moet je persoonlijke informatie verstrekken. IKUU gebruikt deze informatie uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld. IKUU zal nooit ongevraagde informatie en / of diensten aanbieden. Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.